ACRYL 60

Er en akrylpolymer væske for å forbedre vedheft, binding, tetthet, mekaniske egenskaper og smidighet i slemmings- og pussmasser, fliselim, mørtler og reparasjonsmasser, betong og andre alkaliske bygnings- og reparasjonsmasser. ACRYL 60 skal blandes med vann, som angitt under, før blandevæske tilsettes tørrmasser. ACRYL 60 kan også benyttes konsentrert eller blandet med vann inntil forhold 1:1 direkte på sementbaserte underlag for binding og heftforbedrer ved tynnsjikt belegg og reparasjoner samt ved støpeskjøter.

Fordeler

 • Gjør masser smidigere, lettere å arbeide med    og forbedrer egenskaper så som:
  • Vedheft og binding.
  • Bøye-, strekk- og trykkstyrke.
  • Tetthet og slitestyrke.
  • Øket resistens mot kjemiske-, sure og
  • alkaliske miljøer.
  • Reduserer uttørking og svinnsprekker.
  • Øker vanntettingsevne og reduserer
  • fryse/tine nedbryting.
 • Nedbrytes ikke av UV stråling eller vann. Miljøvennlig, ingen giftige ingredienser

Les mer om Acryl 60 (HMS)
Les mer om Acryl 60