fx100-header.jpg

ThorosealFx 110

For inn- eller utvendig tetting av mur og betongkonstruksjoner hvor det Kan oppstå bevegelser og/eller vibrasjone. Beskyttende belegg mot karbonatisering, avisingssalt og agressive væsker. Kan oppta 1.2 mm. bevegelse med innlagt duk.

Fordeler

  • Tetter på positiv eller negativ side.
  • Ferdig til bruk- skal kun tilsette blandevæske.
  • Lett å påføre med kost eller sprøyte
  • Ikke væravhengig, skal påføres fuktig underlag.
  • God motstand mot fryse/tining og aggressive væsker
  • God CO2 bremsende effekt

Les mer om FX 110
Les mer om ThorosealFx 110
Les mer om Thoroseal FX110 (HMS) A
Les mer om Thoroseal FX110 (HMS) B