bakteriehemende_belegg_header.jpg

Stavanger Lufthavn

 

Parkeringshus

Utbygger: Avinor

Produkt: Deckshield parkeringsbelegg

Samarbeids partner : Spenncon

Størrelse: 30 000m2

Byggeår: 2010

Vi har også installert Deckshield på følgende parkeringshus:

Nye Konserthuset

10 200m2

2012

Nye Forum ishall

9200m2

2011/2012

Arkaden

2300m2

 

2011

Kyrre

7000m2

2009

TINE Meieriet Jæren

 

Produksjons lokaler, Tankbil hall, Mysehall, Ysteri

Størrelse: 12 000m2

Produkt: Flowefresh

Utbygger: Tine

Korridorer, Mekanisk verksted

Samarbeidspartner: Kruse Smith

Produkt: Peran SL med mattlakk

Byggeår: 2011

Vi har også installert Flowefresh på noen storkjøkken for Seabrokers og melkerom på bondegårder.

Tjensvoll Terrasse

 

Male fasade

Utbedrings ansvarlig: Obos Hetland

Produkt: Thorosheen

Utbygger: Tine

Forbruk: 1000 liter

Utbedrigs år: 2009

Sola splitten

 

Miljøtunnel, Kulvert

Utbygger: Statens vegvesen

Produkt: Longseal 100

Samarbeidspartner: Risa

Størrelse: 8500 m2

Byggeår: 2012

Referanser